PRODUCTS

DATA ACQUISITION SYSTEMS - DATALOGGER - CONTROL - SENSORS - TRANSMITTERS - AUTOMATION PRODUCTS

pH Elektrotu pH Transmitteri İletkenlik Sensörü Transmitteri Optik Çözünmüş Oksijen İçmesuyu Klor Analizörü Bulanıklık Analizörü THM Analizörü VOC Analizörü Portatif Hava Kalitesi Ölçer İçme sutu Atıksu Kalitesi Ölçüm İzleme Sistemleri